22.02.2017

Posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Czaplinku.

Informujemy, że w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku.

 

- Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Infrastruktury
i Ochrony Środowiska
24.02.2017 r., godz. 16.00

Tematy posiedzenia: opiniowanie projektów uchwał na sesję oraz sprawy bieżące.

 
Wspólne posiedzenie komisji:

- Komisji Budżetu i Finansów Gminnych,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
- Komisji Problemów Społecznych, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Rolnictwa, Spraw Wiejskich i Leśnictwa
27.02.2017 r., godz. 16.00

Temat posiedzenia: omówienie materiałów na XXX Sesję Rady Miejskiej.