11.09.2019

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku.

Informujemy, że w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Czaplinku.

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
12.09.2019 r., godz. 8.15

Temat posiedzenia: rozpatrzenie skargi. 

 

Autor: 
Anna Burdziuk - inspektor ds. obsługi RM