03.01.2018

OTWARCIE KLUBU SENIOR + W CZAPLINKU

Tabliczka Senior+

12 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 11.00 odbędzie się uroczyste otwarcie KLUBU SENIOR+, który został utworzony w Czaplinku, w dawnej siedzibie harcerzy przy ul. Moniuszki 26.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2017 - Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” Moduł I. Gmina Czaplinek na jego realizację otrzymała dotację w wysokości 150.000,00 zł. Całkowity koszt wynosi 193.000,00 zł.

Planowane w projekcie działania obejmowały wyremontowanie i wyposażenie:

  1. Hall –u z szatnią o pow. 6,98 m2;
  2. Pomieszczenia ogólnodostępnego wyposażonego w stoły i krzesła pełniącego funkcję sali spotkań o pow. 28,93 m2;
  3. Pomieszczenia klubowego ogólnodostępnego o pow. 28,49 m2;
  4. Pomieszczenia do zajęć rehabilitacyjno - ruchowych o pow. 25,99 m2;
  5. Pomieszczenia kuchennego wyposażonego w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłków o pow. 6,13 m2;
  6. Łazienki o pow. 8,36 m2.wyposażonej w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn), w tym dla osób niepełnosprawnych i umywalki.

Działalność Klubu „Senior +” polegać będzie na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych. Z Klubu :Senior+” będą mogły korzystać osoby starsze 60+ i 65+, wykluczone społecznie ze względu na swój stan zdrowia lub niepełnosprawność, samotne w wieku emerytalnym, starsze potrzebujące wsparcia ruchowego w formie rehabilitacji lub pomocy psychologicznej oraz osoby zaangażowane w realizację programów i projektów na rzecz włączenia ludzi starszych do aktywnego życia w sferze społecznej, kulturowej, informatycznej itp.

 Autor: Katarzyna Getka - sekretarz Gminy Czaplinek