09.04.2020

Ogłoszenie Urzędnika Wyborczego dotyczące zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego) informuję, że pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz ograniczeniem dostępu dla interesantów Urzędu Miejskiego w Czaplinku przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych odbywać się będzie w następujący sposób:

  • w terminie od 02.04.2020 r. do 10.04.2020 r. na dyżurze urzędnika wyborczego, tel. 695 061 512 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Czaplinku,
  • zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmowane będą w ww. terminie (w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: urz-3201-1atpkw [dot] gov [dot] pl oraz sekretariatatczaplinek [dot] pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
  • w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • potwierdzenie doręczenia do Urzędu Miejskiego zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik Urzędu Miejskiego) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

 

Urzędnik Wyborczy w Gminie Czaplinek

Mariusz Kowal