19.05.2017

Nabór wniosków w ramach RPO WZ

Nabór wniosków w ramach RPO WZ

Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim zaprasza osoby bezrobotne i  pracodawców do składnia wniosków, na organizację staży, szkoleń, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych  oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Ponadto zapraszamy do składnia wniosków osoby bezrobotne zainteresowanie  uzyskaniem środków na podjęcie działalności w ramach projektu pozakonkursowego  pn.: Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy  w powiecie drawskim III współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 250  osób (w tym 135 kobiet i 115 mężczyzn).

Autor: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Do pobrania: