13.03.2018

KOMUNIKAT DO UŻYTKOWNIKÓW GMINNYCH DRÓG GRUNTOWYCH!

Warunki pogodowe (zamarznięty grunt, opady deszczu) mają negatywny wpływ na stan techniczny dróg gruntowych. Wykonywanie robót remontowych przy takich warunkach jest niemożliwe, stoi w kolizji z technologią wykonania i odbioru robót drogowych i nie przyniesie zakładanych efektów rzeczowych. Zakładane prace remontowe polegające na przeprofilowaniu nawierzchni dróg i jej zagęszczeniu mogą być wykonywane wtedy, gdy korona drogi zostanie rozmrożona i osuszona naturalnie chociażby w podstawowym zakresie. Służby drogowe Gminy monitorują warunki panujące na drogach oraz posiadają rozeznanie potrzeb ich naprawy. Po ustąpieniu utrudnień wykonawczych prace remontowe będą prowadzone. Wzajemne zrozumienie tej sytuacji przez zainteresowane strony pozwoli na mniej dotkliwe przejście przez ten niekorzystny splot zdarzeń.