14.06.2018

KOLEJNE DWA POMOSTY PŁYWAJĄCE W GMINIE CZAPLINEK

Pomost pływający na jeziorze Drawsko

Zbudowane zostały kolejne dwa pomosty pływające na jez. Drawsko przy OSW oraz na jez. Rzepowskim w Rzepowie. Budowa tych pomostów następuje z dofinansowaniem z programu PROW w kwocie 191 000,00 zł. Przygotowane do realizacji są kolejne 3 pomosty w m. Machliny, Głęboczek i Piaseczno, dla których zostały złożone wnioski o dofinansowanie z PROW na poziomie 63% w kwocie 208 000,00 zł. Po zakończeniu prowadzonego naboru i uzyskaniu dofinansowania pomosty te zostaną zbudowane w terminie do 31.05.2019 r. Jeżeli wniosek nie uzyska dofinansowania wówczas w ramach środków własnych zakładana jest budowa pomostów w Głęboczku i Piasecznie.