13.03.2019

INFORMACJA Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO

herb

W dniu 15 lutego 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze L.K.S. LECH Czaplinek. Po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz wystąpieniach zaproszonych gości nastąpiło zgłaszanie kandydatur do składu Zarządu oraz głosowanie. W wyniku głosowania ukonstytuował się Zarząd w składzie:

Wojciech Pauliński - Prezes Zarządu

Jan Sobol - V-ce Prezes Zarządu

Zbigniew Florczak - Sekretarz

Ryszard Handel - skarbnik

Ireneusz Gacki - członek

Kamil Lutyński - członek

Jarosław Bojdo - członek

Adrian Chrybowicz – członek

Cezary Czech - członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej stanowią:

Jerzy Czarnecki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Dudor – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Tomasz Czech – członek

Franciszek Kuzio – członek

 

Nowo wybranemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej życzymy wielu sukcesów i pomyślności w realizowaniu z pasją sportową swoich zadań.