20.05.2020

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku - Punkt konsultacyjno-informacyjny dla ofiar przemocy

Gdzie można uzyskać pomoc dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie?

Numery telefonów bezpłatne:

  • Infolinia - 116 111 - telefon zaufania, anonimowy służy pomocą dzieciom i młodzieży 24 h/na dobę, 7 dni w tygodniu lub  odwiedź stronę: www.fdds.pl;
  • Infolinia - 800 12 00 02 - czynna przez całą dobę. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia";
  • telefon zaufania - 22 621 35 37 - Fundacja Centrum Praw Kobiet świadczy pomoc kobietom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzi m.in.:  (dyżur psychologiczny: poniedziałek-środa i piątek w godz. 10.00–16.00; dyżur prawny: czwartek w godz. 10.00–16.00); 
  • Telefon -  600 070 717 - telefon interwencyjny dla kobiet doświadczających różnych form przemocy;
  • 508 246 583   - E. Komorowska - teren gminy Czaplinek;
  • 665 777 713 - Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Za pośrednictwem powyższych infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Autor: Wiesław Runowicz - Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych