10.08.2018

GŁOSOWANIE NA PROJEKTY ZGŁOSZONE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

plakat budżet obywatelski

Już wkrótce rozpocznie się głosowanie w I edycji Budżetu Obywatelskiego gminy Czaplinek. Mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 13 propozycji: 5 projektów ogólnomiejskich oraz 8 projektów osiedlowych.

Głosowanie na wybrane projekty odbędzie się w okresie od 13.08.2018 r. do 21.09.2018 r. w formie bezpośredniej i elektronicznej z wykorzystaniem karty do głosowania, która jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku www.czaplinek.pl  oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku przy ul. Rynek 6 w godzinach: od poniedziałku do środy od godz. 7.00 do 15.00,  w czwartki od godz. 7.00 do 16.00, w piątki od godz. 7.00 do 14.00.

WARUNKIEM WAŻNOŚCI ODDANEGO GŁOSU JEST KOMPLETNOŚĆ WYPEŁNIENIA KARTY DO GŁOSOWANIA:

  • zaznaczenie pola wyboru tylko jednego projektu ogólnomiejskiego i tylko jednego projektu osiedlowego;
  • wypełnienie danych personalnych i adresowych osoby głosującej;
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele niezbędne do weryfikacji ważności oddanego głosu;
  • osobiste podpisanie karty do głosowania przez osobę głosującą w przypadku papierowej karty do głosowania lub wysłanie karty do głosowania w formie elektronicznej, zamieszczonej na stronie internetowej www.czaplinek.pl w przypadku głosowania w formie elektronicznej.

JEŻELI OSOBA ZAGŁOSUJE WIĘCEJ NIŻ JEDEN RAZ,  KAŻDY ODDANY PRZEZ NIEGO GŁOS ZOSTANIE UZNANY  ZA NIEWAŻNY.