Eliminacje regionalne konkursu "WYGRAJ SUKCES" - ODWOŁANE

Data wydarzenia: 
30.05.2020
Organizator: 
Loża Kulturalnych Odmieńców

Konkurs piosenki "Wygraj Sukces" odbywa się pod Patronatem Burmistrza Czaplinka. Konkurs ma 20-letnią tradycję, a każdego roku bierze wnim udział ponad 2 000 dzieci i młodzieży z całej Polski. Główne cele konkursu to:

  • prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów i instruktorów;
  • integracja młodych artystów z naszego regionu;
  • promocja Czaplinka jako miasta sprzyjającego wydarzeniom artystycznym i umożliwiającym młodym artystom zaistnieć na płaszczyxnie ogólnopolskiej.