21.04.2017

DZIEŃ ZIEMI W CZAPLINKU

Globus

Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony corocznie 22 kwietnia ma za zadanie przypominać nam wszystkim  jak niezbędna jest dla nas nasza planeta i jak bardzo powinniśmy o nią dbać.

Gmina Czaplinek już cyklicznie bierze udział w promowaniu ekologicznych zachowań w lokalnym społeczeństwie.

 Nie inaczej było i w tym roku.

Wraz z Fundacją Ekologiczną „Arka” z Bielska Białej  w dniu wczorajszym tj. 20 kwietnia na czaplineckim rynku przeprowadziliśmy profesjonalne warsztaty ekologiczne skierowane do dzieci szkół podstawowych z terenu gminy Czaplinek.

Akcja polegała na przeprowadzeniu przez profesjonalnych edukatorów 3 przestrzennych warsztatów. Dzieci wraz z edukatorami pisali List do Ziemi nt. niskiej emisji i gospodarki odpadami. Kolejnym etapem było tzw. „kino rowerowe” -  dzieci pedałując na rowerach wytwarzały prąd napędzający komputer i rzutnik wyświetlający ekologiczny pokaz multimedialny.

Ponadto na trawie stanął „EKO domek” prezentujący różne eksponaty , które dzieci mogły „meblować i urządzać w domku”. Miało to na celu pokazać korzyści dla środowiska wynikające z ekokonsumpcji.

Dla dzieci przygotowane zostały również gry przestrzenne, układanie gigantycznych puzzli

Wszyscy uczestnicy warsztatów wzięli również udział w happeningu dot. czystego powietrza.

 

 

 

 

 

 

Autor: 
Katarzyna Trzcińska