14.05.2018

Dotacje dla firm

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.6 "Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia".

Termin składania wniosków upływa 30 lipca 2018 r.

W ramach Działania 1.6 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.: mikroprzedsiębiorstwom, małym przedsiębiorstwom i średnim przedsiębiorstwom na inwestycje prowadzące do stworzenia miejsc pracy oraz podniesienia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące zarówno działalności produkcyjnej, jak i działalności usługowej przedsiębiorstwa, zlokalizowane na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia, prowadzące do:
- budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,

- wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,

- zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

- zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,

których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się pod linkiem http://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/16-tworzenie-nowych-miejsc-pracy-na-obszarze-specjalnej-strefy-wlaczenia-0  

Autor: 
Dariusz Sapiński