14.09.2020

Diamentowe gody państwa Donaty i Jana Kempińskich z Kluczewa

Diamentowe gody państwa Donaty i Jana Kempińskich z Kluczewa

12 września 2020  r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czaplinku odbyła się uroczystość, podczas której Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz udekorował państwa Donatę i Jana Kempińskich Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP.
Państwo Kempińscy zawarli związek małżeński 62-lata temu tj. 31 maja 1958 r. w Kluczewie.
Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość. Wspólnie przeżyte 62 lata to wspaniały przykład do naśladowania dla wszystkich młodych małżeństw. To również powód do dumy i satysfakcji. Wieloletnim małżeństwem, wzajemnym poszanowaniem i przywiązaniem Jubilaci świadczą, że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka.
Z tym większą radością składamy Państwu z tej właśnie okazji najserdeczniejsze życzenia szczęścia oraz wszelkiej pomyślności  w dalszym wspólnym życiu, abyście w zdrowiu, otoczeni ludźmi, których kochacie, doczekali kolejnych wspólnych rocznic.

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku