14.06.2018

BUDOWA DROGI W ULICY KASZTANOWEJ W CZAPLINKU

Droga w ulicy Kasztanowej przed robotami budowlanymi

W ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy robót na budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej wraz z oświetleniem drogowym o długości 430 mb. Umowa z wykonawcą tj. firmą „BUDRO” Prywatnym Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Andrzej Kaczyński z Drawska Pomorskiego została podpisana w dniu 08.06.2018 r. na kwotę 782 332,64 zł, z terminem realizacji do 31.10.2018 r. Rozpoczęcie robót drogowych wykonawca zakłada od sierpnia br., natomiast prace związane z budową oświetlenia drogowego od lipca br.

Autor: 
Marek Młynarczyk