11.07.2019

Bestialskie niszczenie drzew na nadbrzeżu drawskim!!!

uszkodzone drzewa

9 lipca 2019 r. do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wpłynęła informacja od mieszkańców o „bestialskim” niszczeniu drzew na ścieżce na nadbrzeżu drawskim oraz wzdłuż strugi czaplineckiej. Teren ten należy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Na pniach drzew stwierdzono głębokie wywiercone otwory, w które prawdopodobnie wlewana jest substancja mająca destrukcyjny wpływ na żywotność drzew. Kilka drzew wzdłuż strugi czaplineckiej posiada już 100% posusz korony.  
Sprawa została zgłoszona na Policję przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie celem ustalenia sprawcy. Karygodnym jest dopuszczenie się powyższego czynu i osoba, która tego dokonała powinna liczyć się z poważnymi konsekwencjami swojego czynu.
Osoby, które były świadkami zdarzenia proszone są o kontakt z Nadzorem Wodnym w Drawsku Pomorskim tel.: +48 94 363 07 53, e-mail: nw-drawskopomorskieatwody [dot] gov [dot] pl bądź Urzędem Miejskim w Czaplinku pod nr. Tel. 094 372 62 11 bądź e-mail: gkiosatczaplinek [dot] pl

Autor: 
Katarzyna Trzcińska - Insp. ds. ochr. śr