10.08.2018

APEL o oszczędzanie wody

kran z wodą

Mieszkańcy Gminy Czaplinek,

w związku z przedłużającą się falą upałów oraz trwającą w związku z tym suszą zwiększyło się zapotrzebowanie na wodę dostarczoną za pośrednictwem miejskiej  sieci wodociągowej. Zbyt intensywny pobór wody wynikający między innymi z podlewania ogródków i trawników może powodować spadki ciśnienia wody w sieci.
Mając powyższe na uwadze apelujemy do Państwa o racjonalne korzystanie z dostarczonej wody, ograniczając jej zużycie wyłącznie do celów spożywczych i sanitarnych.

Szanujmy wodę, aby była dostępna dla wszystkich Mieszkańców naszej Gminy w tym trudnym okresie suszy i upałów.

Burmistrz Czaplinka

Adam Kośmider

Autor: 
Katarzyna Trzcińska