14.11.2017

Życzenia z okazji Dnia Seniora

Bukiet kwiatów

Z okazji Dnia Seniora pragniemy złożyć wszystkim mieszkańcom gminy Czaplinek, którzy wkroczyli w Złotą Jesień Życia serdeczne życzenia długich, wypełnionych zdrowiem, radością i miłością lat.
Wasze doświadczenie, wiedza to wielki potencjał, z którego mogą czerpać młodsze pokolenia.
Życzymy Wam, Seniorzy, aby czas emerytury był dla Was czasem aktywności, rozwijania pasji i zainteresowań.
Niech każdy Wasz dzień wypełnia ludzka życzliwość, wdzięczność i pomoc, a optymizm życiowy nigdy Was nie opuszcza.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku
Wacław Mierzejewski

Burmistrz Czaplinka
Adam Kośmider