28.06.2018

Świadczenie „Dobry Start”

Dobry Start

Program „Dobry Start” jest kolejnym elementem polityki rodzinnej prowadzonej przez rząd. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają to świadczenie bez względu na dochód.

 

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start”  przysługuje raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

 

Jak otrzymać świadczenia?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie, podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać:

- od 1 lipca 2018 r. online przez stronę internetową Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną,

- od 1 sierpnia 2018 r. wnioski można złożyć drogą tradycyjną – papierową w budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku przy ul. Pławieńskiej 3 (I piętro).

 

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż do 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach MGOPS będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – www.mrpips.gov.pl/DobryStart