Archiwum

Tabliczka Senior+
03.01.2018
OTWARCIE KLUBU SENIOR + W CZAPLINKU
12 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 11.00 odbędzie się uroczyste otwarcie KLUBU SENIOR+, który został utworzony w Czaplinku, w dawnej siedzibie harcerzy przy ul. Moniuszki 26.
Informacja Straży Miejskiej
03.01.2018
Informacja Straży Miejskiej
W minionym miesiącu Straż Miejska w Czaplinku, podczas wykonywania patroli prewencyjnych ujawniła m.in. nieporządek na terenach nieruchomości, 4 awarie oświetlenia ulicznego oraz  31 nieprawidłowości w parkowaniu pojazdów. Do właścicieli pojazdów wysłano raporty w celu wskazania kierującego pojazdem natomiast w pozostałych przypadkach przeprowadzono czynności wyjaśniające. 
02.01.2018
Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.
Burmistrz Czaplinka zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Czaplinek  na rok 2018 r.
02.01.2018
Informacja z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku.
W dniu 28 grudnia 2017 r. odbyła się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku. Sesję prowadził Pan Wacław Mierzejewski – Przewodniczący Rady Miejskiej.  
Pożar budynku wielorodzinnego w Czaplinku
29.12.2017
Pożar budynku wielorodzinnego w Czaplinku
W dniu 27.12.2017 r. około godziny 14.27 wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym w Czaplinku (Wspólnota Mieszkaniowa) przy ul. Sikorskiego 8.  W budynku tym mieszkało 5 rodzin (13 osób), cztery lokale mieszkalne są własnością prywatną, jeden lokalem komunalnym gminnym. Ogień pojawił się w części dachowej budynku i bardzo szybko rozprzestrzenił się na cały dach budynku.

Strony