Archiwum

Plakat - I Otwarte Drahimskie zmagania szachowe
13.03.2017
I Otwarte Drahimskie zmagania szachowe
Celem turnieju jest popularyzacja szachów w naszej gminie i gminach sąsiadujących oraz integracja społeczności lokalnej i ożywienie życia kulturalno-oświatowego. Turniej będzie rozgrywany sestemem szwajcarskim na dystansie dziewięciu rund 2x15 minut na partię. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Owszelkich zmianach uczestnicy zostaną poinformowani przed rozpoczęciem Turnieju.
Spotkanie z aktorem Lechem Dyblikiem i projekcja filmu "Pod mocnym aniołem"
13.03.2017
Spotkanie z aktorem Lechem Dyblikiem w Czaplinku
Burmistrz Czaplinka oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku zapraszają na spotkanie z aktorem Lechem Dyblikiem oraz projekcję filmu pt. „Pod mocnym aniołem”. Spotkanie odbędzie się 25 marca br. o godz. 16:00 w sali widowiskowej Czaplineckiego Ośrodka Kultury, ul. Pławieńska 1a.
10.03.2017
Zapraszamy na spotkanie dot. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek
Gmina Czaplinek od stycznia br. realizuje projekt pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa na podstawie umowy nr WZS-POPT/48/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.
8 Marca
08.03.2017
8 Marca
8 Marca dzień radosny, dużo kwiatów, dużo wiosny.Niechaj dla Was słońce świeci.Niech Wam czas radośnie leci.Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet życzą
72. Rocznica Powrotu Polskości na Pomorze
01.03.2017
72. Rocznica Powrotu Polskości na Pomorze
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Czaplinka na obchody 72. Rocznicy Powrotu Polskości na Pomorze, które odbędą się 3 marca 2017 r. W programie obchodów:

Strony