Archiwum

Plakat - I Otwarte Drahimskie zmagania szachowe
13.03.2017
I Otwarte Drahimskie zmagania szachowe
Celem turnieju jest popularyzacja szachów w naszej gminie i gminach sąsiadujących oraz integracja społeczności lokalnej i ożywienie życia kulturalno-oświatowego. Turniej będzie rozgrywany sestemem szwajcarskim na dystansie dziewięciu rund 2x15 minut na partię. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Owszelkich zmianach uczestnicy zostaną poinformowani przed rozpoczęciem Turnieju.
10.03.2017
Zapraszamy na spotkanie dot. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek
Gmina Czaplinek od stycznia br. realizuje projekt pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czaplinek”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa na podstawie umowy nr WZS-POPT/48/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.
8 Marca
08.03.2017
8 Marca
8 Marca dzień radosny, dużo kwiatów, dużo wiosny.Niechaj dla Was słońce świeci.Niech Wam czas radośnie leci.Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet życzą
72. Rocznica Powrotu Polskości na Pomorze
01.03.2017
72. Rocznica Powrotu Polskości na Pomorze
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Czaplinka na obchody 72. Rocznicy Powrotu Polskości na Pomorze, które odbędą się 3 marca 2017 r. W programie obchodów:
Szkoły
22.02.2017
Reforma oświaty w gminie Czaplinek
Szanowni Państwo !  W związku z trwającą debatą publiczną związaną z reformą oświaty w naszej Gminie, przedstawiamy Państwu prezentację multimedialną, przekazującą wypracowany w Ratuszu wariant funkcjonowania sieci szkół, który zostanie zaproponowany Radnym do akceptacji podczas Sesji RM w dniu 28 lutego.

Strony